Skovsnogen

Et kunstprojekt med masser af kunstnere som har lavet opstillinger i skoven.
Virkeligt spændende og et rigtigt godt udflugtsmål. Turen går gennem skov og eng. En rigtig god gåtur på 3-4 kilometer. Der kan nemt være 100 meter mellem hvert kunstværk.

Adresse:
Døvlingvej, 6933 Kibæk, Herning

« 1 af 2 »


Nyeste videoer som mest er på facebook


Salten vandmølle


På tur i bunkerne ved Gammel Ry


Alle mine websites.Lidt om kryptering og Enigma krypteringsmaskinen.


Den genfundne bro

I 2014 blev den gamle jernbanebro ved Gammelstrup gravet fri. Broen var en del af jernbaneforbindelsen mellem Horsens og Bryrup. Broen blev bygget i 1899 og var dengang den højeste bro i norden. 15 meter over gudenåen.

I 1929 var broen forældet i forhold til standard sporvidden for tog. Da konstruktionen var lavet til 1 meter sporvidde var det for omfattende at ændre hele broens opbygning. I stedet dækkede man det hele til med sand og lavede to rør som gudenåen kunne løbe igennem. I stedet for en bro var der nu en dæmning, med en bro skjult inden i.

Sandet har bevaret broen næsten uden skader og rust. Planen var at grave hele broen fri, male den og lægge planker og rækværk hvor skinnerne var. Det giver gudenåen et helt frit løb under broen og er nu rigtigt godt udflugtsmål.

Den 13 december 2014 blev broen indviet og officielt åben.

Broen fik navnet “Den genfundne bro”

« 1 af 3 »

Stedet En del af naturstien mellem Horsens og Bryrup.

Område Naturstien går her gennem skovområder og øst fra broen ligger vestbirksøerne og det gamle vandkraftværk.

Vejviser Startstedet er Østbirk. Find tankstationen, Vestbirkvej 14. Nulstil din triptæller. Kør ud fra tankstationen og kør til højre op ad bakken. Efter 50 meter, kør lige ud i rundkørslen. På trip 1,8 drejer du ned af vejen til højre lige efter de røde skolebygninger. Fortsæt ud på landet. Vejen svinger og drejer en del. På trip 4,2 er der lavet en fin parkeringsplads til venstre. Parker her. Gå modsat vejen og du ender ved broen. Der er nu kommet fine skilte til som viser vejen til broen.

Popularitet Der kommer rigtig mange mennesker. Der er lavet gode forhold med hytte og spiseplads. Parkeringspladsen er blevet udvidet flere gange. Før broen blev fritlagt var det mest kondiløbere man mødte her. Det er lidt for langt væk for hundeluftere, så der var faktisk ret øde før broprojektet startede.

Adgangsvej Der er en god parkeringsplads og vejen går langs naturstien med asfalt.

Længde Turen er nok ikke ret meget mere end en kilometer i alt.

Vurdering Det er et rigtigt flot område og der er masser af spændende ting i området.

Opdagelsen Området har jeg kendt i mange år. Med hunde og børn har jeg gået over dæmningen hundredvis af gange. På trip 2,6 kan man parkere under broen og gå ned langs Vestbirksøerne og ende ved broen. På trip 3,2 kan man gå langs kanalen til elkraften. På 3,7 ses hovedbygningerne til elkraften og den gamle trikotagefabrik.

Du kan også følge hemmeligesteder på facebook


Nyeste videoer som mest er på facebook


Salten vandmølle


På tur i bunkerne ved Gammel Ry


Alle mine websites.Lidt om kryptering og Enigma krypteringsmaskinen.Har du overvejet Botox for at se lidt friskere ud? Besøg Danmarks største side om problemerne med Botox. Læs lige lidt inden nogen stikker dig!

botoxskader.dk

botoxskader.dk

Purhøj nordsiden

Stedet En sti der går på nordvestsiden af Purhøj, stien snor sig gennem tæt skov, op ad siden på bakken og ender ved foden igen.

Område Stedet ligger lige syd for Horsens. Purhøj er vist kendt af de fleste i området. På toppen af bakken er der god udsigt over Horsens og opland.

Vejviser Startstedet er tankstationen på Bjerrevej 99, 8700 Horsens. Nulstil din triptæller. Drej ud fra tanken mod venstre, fortsæt ligeud i krydset og fortsæt ud af byen. Når triptælleren viser 4,3 er der en vej ind mod venstre med skiltet Ustrup 1 og Purhøj 2, følg den snoede vej til du kommer til en lille vej mod højre der fører op ad bakken gennem skoven. Trip 5,0. På vejskiltet her står der Bjerrelide 1. Kør op af den lille vej, til venstre, lige i starten af skoven er der en parkeringsplads. Trip 5,3. Parker her.

Gå gennem skovbommen og følg grusstien, den snor sig op mod højre og går så jævnt lige ud. Når grusstien drejer 90 grader mod højre skal du fortsætte lige ud. Der er tre veje. En 90 grader mod højre, en som går lidt mod venstre, endelig en lille sti som går ligeud. Fortsæt af stien ligeud

Du går nu i tæt granskov langs foden af bakken, stien drejer efter et godt stykke vej 90 grader til højre op ad bakken og der er en forgrening lidt ned til venstre. Du skal mod højre, der er ret stejlt her. Stien ender ligesom i ingenting men du skal bare fortsætte opad. (Har gået og tænkt om denne sti ikke er helt ufremkommelig om sommeren, hvis nogen har mod på det så prøv at gå ned af forgreningen til venstre i stedet. Man burde kunne komme op på den øvre sti ved at gå i en bue mod højre). Så kommer du op på en anden sti, den øvre sti. Flot udsigt. Gå mod højre, her går stien ude i det fri, halvt oppe af bakken. Ved enden af stien kan du gå mod højre og venstre, vælg den højre. Du går så ned af og kommer til den sti du oprindeligt fulgte ind i granskoven. Drej til venstre her og du kommer ned til grusvejen igen. Følg grusvejen tilbage til parkeringspladsen.

Popularitet Jeg har aldrig mødt nogen her, de fleste besøger selve Purhøj i stedet.

Adgangsvej Der er små stier og lidt stejle bakker.

Længde Turen er nok på et par kilometer.

Vurdering Stien er god til en lille søndagstur, især om vinteren er her flot. Der samler sig altid en masse sne, så med alle grantræerne ligner det et helt julepostkort.

Opdagelsen Helt fra barnsben har jeg kendt Purhøj, vi kørte altid for fuld hammer ned af bakken på cykel. Jeg har altid kendt den lille parkeringsplads, men først da jeg blev voksen og fik bil, begyndte jeg rigtigt at udforske området.

Andet at se Hvis du fortsætter ad asfaltvejen op i skoven kommer du til et kryds lige når skoven ender. Hvis du drejer til venstre kan du køre i bil gennem skoven op til toppen af Purhøj. Hvis du i stedet kører ligeud i krydset kan du køre en lang strækning på grusvej, for enden af vejen er der et T kryds, drej til venstre her og følg vejen en lille kilometer, i den lille by skal du følge vejen til venstre, kør op af bakken og vejen bliver til en grusvej, for enden af vejen ved T-krydset skal du dreje til venstre op på toppen af purhøj.


Nyeste videoer som mest er på facebook


Salten vandmølle


På tur i bunkerne ved Gammel Ry


Alle mine websites.Lidt om kryptering og Enigma krypteringsmaskinen.


Rosenvold klitlandskabet

Stedet Et engområde tæt ved stranden, her veksler naturen mellem skov, eng og noget som kunne ligne klitter med marehalm.

Område Stedet ligger ned til vejle fjord, der er en stor campingplads, men alligevel er stranden og skovene ikke overrendte. Stranden er af meget god kvalitet og man kan køre i bil næsten helt ned til strandkanten. Rosenvold camping og strand ligger i en dyb dal omkranset af store skove.

Vejviser Startstedet er tankstationen på Bjerrevej 99 i Horsens. Nulstil din triptæller. Drej ud fra tankstationen mod venstre, fortsæt lige ud i krydset. Når din triptæller står på 6,9 skulle du være i Bjerre, ind mod højre er der en vej med skiltet Stouby 10 og Bråskov 3. Drej til højre af denne vej. Følg vejen til den ender i et T-Kryds. Trip 16,8. Drej til højre. Efter 200 meter går der en vej ned til venstre, på skiltet står der Rosenvold 5. Følg den snoede vej gennem byen og drej ned af vejen til venstre med skiltet Rosenvold 4, trip 17,4. Følg vejen til du ser fjorden til højre og campingpladsen til venstre. Lige efter campingpladsen skal du dreje til højre mod lystbådehavnen, så skal du dreje til venstre med det samme ind på den store plads ved stranden. Parker her ved indhegningen af telefonpæle.

Lige modsat indgangen til parkeringspladsen er der en åbning med en bom ind til fyrreplantagen, indgangen er markeret med et skovskilt. Følg den velanlagte sti indtil den drejer mod venstre, her skal du fortsætte lige ud på den lidt mindre sti. Fortsæt af denne sti til den ligesom ender i ingenting, ligeud går der en skråning ned og efter den skal du dreje mod venstre, følg den lille sti gennem moselandskabet. Stien ender ved en større sti, her skal du dreje mod højre, ned til vandet.

På stranden kan du gå mod venstre og se de væltede træer, men vend tilbage og gå mod højre, du kan enten gå langs vandet eller tage stien som fører ind i klitlandskabet. Hold øje med stranden, der kommer en tange som drejer næsten hele vejen rundt og ved lavvande kan man gå i land for enden af den. (fik nu våde fødder sidste gang)

Efter tangen kan du følge stranden eller gå ind i fyrreplantagen for at komme tilbage til parkeringspladsen og den lille lystbådehavn.

Popularitet På havnen og den store plads ved standen er der næsten altid mennesker, men inde i skoven og på engen er der næsten aldrig nogen, jeg har kun mødt nogle spejdere der havde slået lejr der.

Adgangsvej Der er rimeligt gode stier hele vejen og stranden veksler mellem sten og sand, så det er en let tur.

Længde Turen er nok på et par kilometer.

Vurdering Et godt sted til en kort aftentur, hvis du har en hang til Vesterhavets natur kan du få en lille forsmag her.

Opdagelsen Jeg har mange sommeraftener været hernede for at bade, og jeg har altid haft kik på indgangen til den lille skov. Så en dag tog jeg hundene med og udforskede området.

Andet at se Hvis du fortsætter af asfaltvejen du kom ad, til højre ud fra parkeringspladsen, ender du ved Rosenvold slot, det er et flot slot med spir og tårne. Desværre er det ikke åbent for offentligheden, så man må nøjes med at kikke fra vejen. Hvis du vælger denne vej skal du dreje mod venstre ved T-Krydset med skiltet Stenhøj Strand for at komme til hovedvejen igen.


Nyeste videoer som mest er på facebook


Salten vandmølle


På tur i bunkerne ved Gammel Ry


Alle mine websites.Lidt om kryptering og Enigma krypteringsmaskinen.


Vestbirk søerne

Stedet Et stykke ud af Naturstien mellem de kunstige søer ved Vestbirk. Det er ikke nogen særlig lang tur, men ganske god alligevel.

Område Stedet ligger ved Vestbirk, en lille by med meget flot natur omkring.

Vejviser Startstedet er tankstationen på Vestbirkvej 14, 8752 Østbirk. Nulstil din triptæller og drej til højre ud fra tankstationen. Fortsæt lige ud i rundkørslen, når du kommer til Vestbirk by, skal du dreje mod højre hvor vejskiltet viser Tønning 4, trip 1,9. Fortsæt til du kommer ud af byen og kører over en bro. Lige efter broen går der en grusvej, trip 2,6, stejlt ned til højre, drej ned af denne til parkeringspladsen. Parker her.

Gå ud af naturstien mod højre under broen. Fortsæt af stien til du kommer til en træbro, lige efter denne kan du gå til venstre langs vandet i den lille skov og ende i et åbent stykke hvor du skal gå til højre mod naturstien igen. Jeg plejer at gå mod højre tilbage til bilen, men der er en god og flot tur videre mod venstre ad naturstien.

Popularitet Der kan være andre med hunde og folk på cykel, men det er bestemt ikke overrendt. Der er masser af heste i Vestbirk, så man kan møde en rytter eller to.

Adgangsvej Der er asfalt på naturstien.

Længde Turen er nok lidt over en kilometer.

Vurdering Ganske flot tur mellem søerne.

Opdagelsen Skulle finde nogle nye steder at lufte hunden og at det så lige var i min naboby var jo kun en fordel.

Andet at se Fyel mose, den genfundne bro og ElKraften ligger lige i nærheden.


Nyeste videoer som mest er på facebook


Salten vandmølle


På tur i bunkerne ved Gammel Ry


Alle mine websites.Lidt om kryptering og Enigma krypteringsmaskinen.


Sukkertoppen udsigtspunktet

Stedet Udsigten findes i den anden ende af bakkekammen hvor Sukkertoppen er. Det er et punkt højest oppe på pakken med helt frit udsyn over Mossø.

Område Det er i nærheden af Gammel Ry og alt den flotte natur der er der omkring.

Vejviser Denne vejviser er specielt lavet for at køre den flotteste vej. Det kunne gøres hurtigere og en del mere kedeligt.
Startstedet er tankstationen, Vestbirkvej 14, 8752 Østbirk. Nulstil din triptæller. Drej til venstre ud fra tankstationen. Kør ligeud i krydset mod Skanderborg, der står Skanderborg 16 på skiltet. Fortsæt ud af byen til der er en vej ind mod venstre, trip 1,4. På skiltet står der 2 Purup. Fortsæt af den snoede vej til der kommer et T-kryds, trip 3,7. Drej til højre her. Fortsæt til der kommer et skævt V-kryds. Vælg den venstre vej med skiltet Voerladegård 4, vejen hedder Karlsmosevej. For enden af vejen i et T-kryds, trip 6,4 skal du dreje mod venstre. Kort efter kommer der en vej mod højre med skiltet, 2 Voerladegård. Vælg denne vej. Når du er nået til Voerladegård by skal du dreje mod venstre, kort herefter lige efter fodgængerovergangen skal du dreje mod højre, på skiltet står der Gl. Rye 8. Trip skulle så være 8,3. Når du kører gennem skoven skal du holde øje med en parkeringsplads ind mod venstre, der er et P-skilt. Ved trip 9,9 og vejnavnet Grønskovvej findes parkeringspladsen. Parker her.

Gå videre op mod skoven på grusvejen. Når grusvejen deler sig mod venstre og lige ud er der en skovsti lige ind mod højre og lidt bagud, følg denne. Der er flere sideveje men hold dig til hovedstien, på et tidspunkt kommer du til et åbent stykke, her deler stien sig mod venstre og lige ud. Vælg den venstre vej ind mellem de høje granner. Efter et stykke tid i den mørke skov går der en tydelig sti ind mod venstre, fortsæt lige ud og mod højre kan du se en bakke, op af denne går der en sti, det er den du skal finde indgangen til. Lige når stien begynder at gå lige ud er der en vej ind mod højre, vælg denne og ind mod venstre står der en bænk. Fortsæt op af bakken, stien drejer venstre om, der kommer så en tom plads, her skal du dreje mod venstre og følge den højresnoede sti op af bakken. Der kommer så en stor åben plads, fortsæt lige over denne og der er en sti lidt mod venstre, lige på kanten af bakken så du går i højre side af den. Fortsæt af stien til du ser den lille hytte. Lige ved siden af den er der en fantastisk udsigt over området.

For at komme tilbage skal du gå videre af stien, hold mod venstre langs det dybe hul. Til sidst har du en række granner på højre side. Så ender stien på en grusvej, drej til venstre her og fortsæt af vejen med de høje skrænter i siderne. For enden af bakken deler vejen sig til venstre og skråt bagud mod højre, vælg den venstre vej og du ender nede på parkeringspladsen igen.

Popularitet Der kommer mennesker på de afmærkede stier, men oppe ved hytten har jeg aldrig set nogen.

Adgangsvej Det er ret stejlt op mod hytten, men ellers ganske gode stier.

Længde Hele turen er nok en 3-4 kilometer.

Vurdering Udsigten er rigtig god og bestemt hele turen værd.

Opdagelsen Var en gang på en arrangeret rundtur på de markerede stier, så skulle jeg da lige ud på egen hånd og se hvad der ellers gemte sig i skoven.

Andet at se Hvis man drejer mod venstre efter parkeringspladsen, kan man følge en af de markerede stier på en ret lang tur. Hvis man går modsat grusvejen med de høje skrænter ender man til sidst oppe på Sukkertoppen.


Nyeste videoer som mest er på facebook


Salten vandmølle


På tur i bunkerne ved Gammel Ry


Alle mine websites.Lidt om kryptering og Enigma krypteringsmaskinen.


Vestbirk elkraften

Stedet Et vandkraftværk som stadig producerer strøm og selve gåturen til det er ganske god. Der er vist rundture nogle gange, men man kan altid se de gamle dynamoer og målere ved at se ind af vinduerne. Især udløbet under værket ser flot ud med det brusende vand.

Område Stedet ligger i Vestbirk, en lille by med meget flot natur omkring. Ved bygningen af vandkraftværket er der inddæmmet en stor sø, Vestbirksø. Turen går langs en gravet kanal, så det har været et stort projekt at lave dette kraftværk. Men det står der masser om i informationshuset nede ved selve kraftværket.

Vejviser Startstedet er tankstationen på Vestbirkvej 14, 8752 Østbirk. Nulstil din triptæller og drej til højre ud fra tankstationen. Fortsæt lige ud i rundkørslen, når du kommer til Vestbirk by, skal du dreje mod højre hvor vejskiltet viser Tønning 4, trip 1,9. Fortsæt til du kommer ud af byen og har udsigt til venstre over Vestbirk sø. Lidt længere ude efter et venstre og højresving kommer du over en sluse med søen til venstre og kanalen til højre. Trip 3,2. Lige efter slusen er der en parkeringsplads ind til højre. Parker her.

Gå tilbage over slusen og drej ned på stien til venstre. Følg stien til du kommer til Elkraften. For at komme til bilen skal du samme vej tilbage, det ville være rart med en anden rute tilbage men jeg kender ikke nogen.

Popularitet Det er et forholdsvis kendt sted, der er masser af kanofolk om sommeren, der trækker bådene forbi værket. Men det er ikke mange som kommer der for at gå ture.

Adgangsvej Der er meget gode stier af græs.

Længde Turen er nok en lille kilometer.

Vurdering Ganske spændende at se værket, men jeg kommer der mest for at gå tur med hunden og det er stedet perfekt til.

Opdagelsen Da jeg stod for at flytte til Østbirk tog jeg nogle ture herud for lige at checke området. Der fandt jeg så Elkraften og skulle lige se hvad det var for noget.

Andet at se Turen ned langs Vestbirk søerne, den genfundne bro og bilturen Fyel mose ligger lige i nærheden så det kunne jo være oplagt at tage denne tur samtidig.


Nyeste videoer som mest er på facebook


Salten vandmølle


På tur i bunkerne ved Gammel Ry


Alle mine websites.Lidt om kryptering og Enigma krypteringsmaskinen.


Gammelstrup slusen

Stedet Et ret stor sø som ligger ret skjult inde i skoven. Der er en næsten jungleagtig skov langs med Gudenåen og der er en flot sluse ved søen.

Område Stedet ligger mellem Vestbirk og Gammelstrup, her er der masser af flot natur. Søen er sikkert en del af de søer og kanaler der blev lavet for at skaffe vand til vandkraftværket ved vestbirksø.

Vejviser Startstedet er tankstationen på Vestbirkvej 14, 8752 Østbirk. Nulstil din triptæller og drej til højre ud fra tankstationen. Fortsæt lige ud i rundkørslen, kør gennem Vestbirk by. Lidt ude for byen går der en vej ind mod højre, trip 2,6 der står Brædstrup 9 og Bredvadsmølle 3 på skiltet. Fortsæt gennem skoven til vejen ender i et T-Kryds trip 4,6. Drej til højre, skiltet viser Brædstrup 5. Lige når du er kørt over broen skal du dreje mod højre igen, der står Gammelstrup 3 på skiltet. Forsæt af vejen gennem skoven og det åbne land langs med Gudenåen. Inde i skoven kommer du forbi et bindingsværks hus inde til venstre, en 100 meter efter huset er der en skovvej med et skovskilt ind mod venstre, trip 6,5 skovvejen går skråt tilbage op i skoven (denne vej skal også udforskes engang). Parker her.

På den anden side af vejen 5 meter længere henne går der en skovvej ind mod højre, det er den vej du skal ned af. Når grusvejen drejer mod venstre skal du gå mod højre af den mindre sti. Du går nu gennem et tæt bevokset område og kommer på et tidspunkt helt tæt på Gudenåen. Stien går så gennem en granskov med høje træer og op af en bakke, kort efter kan du se søen ude til venstre. Når stien ender i et T-Kryds skal du dreje mod venstre. Så går turen langs med søen og slusesystemet. Følg grusvejen som drejer mod venstre lige efter broen og svinger mod højre op gennem skoven. Når grusvejen drejer 90 grader til højre og du kan se det hus den fører op til skal du gå hen til hullet lige frem, kik ned og der er naturstien. Gå ned af skråningen og følg naturstien mod venstre. Efter et stykke tid kommer du til den skjulte jernbanebro, der er en naturtavle i venstre side. Gå lidt tilbage og der er en smal sti ned mod Gudenåen, følg denne sti. Den følger åen og du går i en bue mod venstre. Når du kommer ud på en grusvej er der en bro mod højre. Gå over broen og følg grusvejen. Den drejer mod venstre lige efter broen og når den drejer mod højre er du på samme vej som du startede turen på. Fortsæt op mod asfaltvejen og til venstre kan du se din bil.

Popularitet Dette er igen et af de steder hvor jeg praktisk talt aldrig har mødt nogen. Men der var nu nogle fodspor i mudderet.

Adgangsvej Det er næsten altid sumpet langs med åen, men det er ret gode stier.

Længde Jeg vil tro at hele turen i skoven er på en 3-4 kilometer.

Vurdering Det er et ret godt sted. Glæder mig til at gå ruten en god varm sommerdag.

Opdagelsen Må med skam melde at denne rute er fundet via www.kortal.dk, ville gerne finde et sted hvor man kunne komme lidt tættere på Gudenåen. Så fandt jeg dette sted via luftfotos og jeg var bestemt ikke skuffet da jeg og Nuser udforskede stedet.


Nyeste videoer som mest er på facebook


Salten vandmølle


På tur i bunkerne ved Gammel Ry


Alle mine websites.Lidt om kryptering og Enigma krypteringsmaskinen.


Sukkertoppen

Stedet En lang bakkekam med en fantastisk udsigt og en kæmpe skov.

Område Bakken marker starten på de store skovområder omkring Gammel Ry. Skoven er meget bakket og med en god blanding af tæt granskov og mere åbent løvskov.

Vejviser Startstedet er broen midt i den lille by Vorvadsbro. Broen er ret nem at finde da det er en lille by man bare kører i gennem og broen ligger allernederst i byen. Der er et skilt lige før broen som viser mod Brædstrup og Gammel Ry. Når du står på broen og ser i samme retning som vandstrømmen skal du mod venstre. Nulstil din triptæller. Når du kører ud af byen er der ind mod højre en vej med skiltet Gl. Ry 8, trip 0,5. Drej ind af denne vej. Du kører nu gennem en flot snoet vej med Gudenåen nede i dalen og skovene ved Sukkertoppen i højre side. Når vejen ender i et kryds, 4,0 skal du fortsætte dreje mod venstre. Ved trip 5,8 går der en vej ind mod højre, der står Sukkertoppen og Voerladegård 4 på skiltet. Kør ind af denne vej. Efter 600 meter er der en parkeringsplads ind mod venstre lige efter broen. Parker her.

Lige overfor parkeringspladsen går der en grusvej ind i skoven, vælg denne vej. Efter 30 meter går der en sti stejlt op med venstre, vælg denne sti. Der er nu en stejl og ret udmarverende tur op af bakken. Når du er oppe på toppen skal du dreje mod højre, efter en god tur gennem skoven kommer du nu ud i det fri på selve Sukkertoppen. Her er god udsigt hele vejen rundt.

På tilbageturen er der flere gode muligheder.

1. Ned af trappen mod venstre. Gå ned af trappen lige ved oversigtskortet, gå gennem fårebommen og kort efter deler stien sig, vælg den venstre vej og fortsæt gennem skoven til du når grusvejen. Fortsæt lige ud og der er en sti langs med åen. Følg stien mod venstre og du ender ved en træbro. Gå over broen og følg stien mod højre. Når du kommer til bilbroen skal du op på denne og dreje til højre, så kommer du tilbage til parkeringspladsen.

2. Ned af trappen mod højre. Gå ned af trappen lige ved oversigtskortet, gå gennem fårebommen og kort efter deler stien sig, vælg den højre vej. Der er et par sideveje på denne sti men vælg de stier som går ned af og du ender nede på en grusvej. Drej mod højre og du kommer tilbage til parkeringspladsen.

3. Tilbage og vælg søstervejen til den du kom op ad (det er den bedste) Gå tilbage gennem skoven til den vej du kom op ad, en 5-6 meter længere henne går der en anden vej ned. Vælg denne og der er en meget flot tilbage tur. Vejen deler sig enkelte gange men sørg for altid at vælge den vej som går mest ned af. På et tidspunkt kommer du til en lille sø inde mod venstre, når du ser den er du på rette vej. Kort efter ender du nede på asfaltvejen og du kan så se bilen skråt mod venstre.

Popularitet Der er tit andre mennesker ved udsigtspunktet på Sukkertoppen, inde i selve skoven har jeg aldrig mødt nogen.

Adgangsvej Der er ret stejle stier op til udsigtspunktet især det sidste stykker får virkelig sveden til at springe.

Længde Turen op til udsigtspunktet er nok omkring en kilometer.

Vurdering Udsigten er absolut værd at se. Selv om jeg har været her mindst 50 gange og har gået meget lange ture i skoven, tror jeg ikke at jeg kender mere en 20-30 procent af det hele. Den sjoveste måde at udforske skoven på er at gå op på toppen af bakken, vælge en tilfældig sti og se hvor den fører hen. Der er altid nye områder at udforske.

Opdagelsen På en af mine mange bilture i området omkring Gammel Ry, så jeg udsigtspunktet. Der skulle jeg op. Det er ved at være ret mange år siden.


Nyeste videoer som mest er på facebook


Salten vandmølle


På tur i bunkerne ved Gammel Ry


Alle mine websites.Lidt om kryptering og Enigma krypteringsmaskinen.